Aktualności 2022

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

W 2022 r. producent rolny może składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do wysokości kwoty zwrotu określonej na 2022 r., w dwóch terminach, tj.

  • od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. należy złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.,
  • od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. należy złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:

110,00 zł  x ilość ha użytków rolnych

oraz

40,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego należy dołączyć dodatkowo zaświadczenie z ARiMR o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła za 2021 rok dla konkretnego producenta rolnego.

 

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Osoba odpowiedzialna: Inspektor Agnieszka Hyła.                                                                                                  

                                                                                                   Wójt Gminy Kowiesy

                                                                                                       Jarosław Pepka

 

 

  • data: 2022-08-01

Wstecz