ZWROT AKCYZY ZA PALIWO

INFORMACJA WÓJTA GMINY KOWIESY

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

W 2023 r. producent rolny może składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do wysokości kwoty zwrotu określonej na 2023 r., w dwóch terminach, tj.

  • od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. należy złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.,
  • od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. należy złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi:

  • 132 zł (110 x 1,20 zł) z 1 ha użytków rolnych
  • 48 zł (40 x 1,20) z 1 średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP).

Wyższą stawkę zwrotu wprowadza rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2023 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2832).

Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego należy dołączyć dodatkowo zaświadczenie z ARiMR o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła za 2022 rok dla konkretnego producenta rolnego.

 

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

  

Osoba odpowiedzialna: Inspektor Agnieszka Hyła. 

                                                                                                  

                                                                                                   Wójt Gminy Kowiesy

                                                                                                       Jarosław Pepka

  • autor: Agnieszka Hyła, data: 2023-01-04