Modernizacja drogi gimnnej Nr 115168E

  • PL__Info_tablica_projekt_v13__15_11_21-aiTablica informująca o przyznanym dofinansowaniu

Inwestycja obejmuje modernizację drogi gminnej Nr 115168E. Droga objęta wnioskiem kwalifikuje się do modernizacji ze względu na zły stan techniczny nawierzchni (liczne spękania, koleiny i ubytki, postępująca degradacja istniejącej nawierzchni drogowej). Zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach zadania będzie obejmował: wykonanie poszerzenia drogi, wykonanie podbudowy drogi, wykonanie nawierzchni asfaltowej o odpowiednich parametrach nośności, wykonanie mijanek w obrębie pasa drogowego, wykonanie obustronnych poboczy, wykonanie/regulację wysokościową zjazdów, wykonanie elementów wpływających na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Przedmiotowa inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, którego operatorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Szacunkowa wartość inwestycji wynosi 3.700.000 zł, a kwota dofinansowania 3.515.000, co stanowi 95% kosztów zadania.