Cyfrowa Gmina

Mapa Polski w kolorze niebieskim. Logo UE, Cyfrowa Gmina

11 kwietnia 2022 roku Gmina Kowiesy podpisała umowę o powierzenie grantu dotyczącą realizacji projektu pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REAT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa oraz przygotowanie bezpiecznej infrastruktury do wdrożenia elektronicznego zarządzania dokumentami i rozszerzenia świadczonych e-usług. W ramach pozyskanych środków zostanie zmodernizowany sprzęt komputerowy, przeprowadzone szkolenie dla pracowników Urzędu Gminy Kowiesy oraz wykonany audyt i diagnoza cyberbezpieczeństwa. Grant będzie realizowany w latach 2022-2023.

Dofinansowanie projektu z UE: 100.000,00 zł.