Rządowy Program Ochrony Zabytków

Gmina Kowiesy pozyskała kolejne środki.

14 lipca 2023 roku ogłoszono wyniki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wnioski, które Gmina Kowiesy złożyła na zgłoszenie obydwu parafii z terenu gminy Kowiesy otrzymała dofinansowanie na dotacje dla parafii św. Marcina biskupa w Chojnacie w kwocie 487.201,94 zł oraz dla parafii pw. Podwyższenia Krzyża świętego w Jeruzalu w kwocie 735 000,00 zł.

Parafia w Chojnacie w ramach projektu pn. „Izolacja i odwodnienie murów obwodowych kościoła p.w. św. Marcina Biskupa w Chojnacie” w celu ochrony zabytku wykona działania naprawcze i prewencyjne, między innymi: odkrywkę ścian fundamentowych, izolację poziomą i pionową murów obwodowych budynku kościoła, usunięcie z bezpośredniego otoczenia budynku nawierzchni blokujących wilgoć, skanalizowanie wszystkich rur spustowych odprowadzających wodę z dachu kościoła i odprowadzenie wód opadowych jak najdalej od budynku kościoła, wykonanie wokół budynku kościoła opaski filtrującej i ułatwiającej odparowywanie wody z murów fundamentowych oraz odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej.  

Parafia w Jeruzalu w ramach projektu „Kapitalny remont kaplicy w miejscowości Jeruzal” wykona kapitalny remont kaplicy znajdującej się w „lesie doleckim”.

Inwestycja obejmuje wykonanie m.in. następujących robót: roboty ziemne i demontażowe, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, wymiana konstrukcji i pokrycia dachu, wykonanie nowych tynków wewnętrznych i zewnętrznych, wykonanie posadzek i montaż desek podłogi, montaż stolarki drzwiowej, renowacja ławek oraz wykonanie schodów zewnętrznych i obrzeży.

Dzięki pozyskanym środkom kolejne zabytki z terenu naszej gminy odzyskają blask, a wykonane prace przyczynią się do poprawy ich stanu i uchronią przed degradacją i niszczeniem.

 

 

  • DSC_0050
    Kaplica w Jeruzalu
  • DSC_0221
    Kościół w Chojnacie