Modernizacja budynków użyteczności publicznej

  • PL__Info_tablica_projekt_v13__15_11_21-aiTablica informująca o przyznanym dofinansowaniu

Inwestycja obejmuje modernizację budynków użyteczności publicznej Gminy Kowiesy. Przedmiotowe budynki wymagają różnorodnych prac modernizacyjnych będących następstwem ich wieloletniej eksploatacji oraz zmieniających się przepisów i uwarunkowań społecznych. W zależności od danego obiektu zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach zadania będzie obejmował: wymianę pokryć dachowych, naprawy/remonty elewacji, naprawy schodów i ciągów komunikacyjnych (również zewnętrznych), dobudowę i adaptację pomieszczeń, przystosowanie obiektu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, poprawę komfortu korzystania i przebywania w obiekcie.

Przedmiotowa inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, którego operatorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Szacunkowa wartość inwestycji wynosi 5.600.000 zł, a kwota dofinansowania 4.760.000, co stanowi 85% kosztów zadania.