Organizacja edukacyjnego ekologicznego pikniku rodzinnego na terenie Gminy Kowiesy


„Organizacja edukacyjnego ekologicznego pikniku rodzinnego na terenie Gminy Kowiesy”

 W dniu 2 września 2023r. na boisku sportowym w Woli Pękoszewskiej odbył się Ekologiczny Piknik Rodzinny. Gmina Kowiesy zrealizowała zadanie w ramach Programu „Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego – edycja I” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Kampania edukacyjna dotycząca przeciwdziałaniu degradacji środowiska realizowana w ramach jednego z poniższych priorytetów: Problematyka ograniczania zanieczyszczeń powietrza oraz ich szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzi.

Zadanie zrealizowano 2.09.2023 w godzinach 15 - 21. Organizację wydarzenia  zlecono firmie zewnętrznej, która posiadała niezbędny sprzęt, wiedzę, zasoby kadrowe i doświadczenie. W ramach zlecenia firma zapewniła 5  stanowisk edukacyjnych, które dotyczyły następujących aspektów:

1. Stanowisko naukowe

2. Stanowisko wiedzy z zakresu ochrony powietrza

3. Stanowisko sportowe

4. Stanowisko prac manualnych

5. Strefa relaksu z książkami i układankami ekologicznymi

W ramach zadania przeprowadzone zostały również 2 konkursy o tematyce ochrony powietrza:

1.Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pn. „Bądź Eko-Logiczny, pokaż co możesz zrobić dla czystego powietrza”

2. Konkurs dla dorosłych uczestników pn. „Nie rzucaj słów na wiatr”.

 Piknik trwał 6 godzin od 15.00 do 21.00, wzięło w nim udział około 250 osób.

Piknik mógł się odbyć dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 35.000,00zł.