Modernizacja wiaduktu drogowego w miejscowości Michałowice

  • Grafika informująca o pozyskanym dofinansowaniu

Inwestycja obejmuje modernizację wiaduktu drogowego w miejscowości Michałowice nad linią kolejową Centralnej Magistrali Kolejowej (CMK). Zakres prac w ramach zadania: uzupełnienie ubytków betonu gzymsów i pomostu, naprawa dylatacji, naprawa konstrukcji zaprawami PCC wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym elementów, naprawa przekryć dylatacyjnych, konserwacja barieroporęczy i osłon przeciwporażeniowych, uszynienie obiektu (elementów konstrukcji wiaduktu przewodzących prąd elektryczny), uzupełnienie betonowych stożków nasypów przy przyczółkach i ubytków gruntu na skarpach, oczyszczenie i naprawa schodów skarpowych wraz z montażem poręczy.

Przedmiotowa inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, którego operatorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Całkowita wartość inwestycji wynosi 2.335.236 zł, a kwota dofinansowania 1.900.000 zł.