ROK 2022 - GRAD

Pomoc klęskowa dla rodzin rolniczych – termin naboru do 30 listopada, do wniosku trzeba dołączyć faktury lub inne dokumenty

ZMIANY W PROGRAMIE POMOCY DLA RODZIN

ZMIANY W PROGRAMIE POMOCY DLA RODZIN – zmiana przepisów od dnia 23 listopada 2022 r.
 

  1. Termin składania wniosków został wydłużony do 30 listopada 2022 r.
  2. Wszyscy wnioskodawcy są zobowiązani do dołączenia do wniosku kopii faktur lub inne dokumenty, które wykażą sprzedaż produktów rolnych z gospodarstwa rolnego od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 września 2022 r. w wysokości co najmniej 5 000 zł brutto, do dnia 30 listopada 2022 r.
  3. Uwzględniając ww. rozporządzenie i możliwość udokumentowania sprzedaży produktów rolnych z gospodarstwa również w oparciu o inne dokumenty, przy formularzu wniosku o pomoc zamieszczono formularz  „Oświadczenie o sprzedaży produktów rolnych od 1 stycznia 2021 r. do 30 września 2022 r. z gospodarstwa rolnego w związku z prowadzeniem którego został złożony wniosek o przyznanie pomocy finansowej w zakresie wsparcia finansowego rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi”. Formularz oświadczenia przeznaczony jest dla tych wnioskodawców, którzy dokonywali sprzedaży produktów rolnych z gospodarstwa a sprzedaż ta nie była udokumentowana żadnymi dokumentami (np. fakturą, rachunkiem, itp.).

Kopie faktur lub inne dokumenty potwierdzające sprzedaż należy złożyć najpóźniej do 30 listopada 2022 r. O dacie złożenia decyduje data ich wpływu do właściwego BP ARiMR.

 

wiecej szczegółów pod linkiem https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-rodzin-w-zwiazku-z-niekorzystnymi-warunkami-atmosferycznymi-w-2022-r2

  • autor: Urszula Wieteska-Grzyb, data: 2022-11-16

Pomoc finansowa w zakresie wsparcia finansowego rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi

Wójt Gminy Kowiesy informuje, że można już odbierać w urzedzie gminy pozytywnie zweryfikowane i potwierdzine protooły dotyczące szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych gradem z dnia 01.07.2022 r.

Do 15 listopada 2022 r. trwa nabór wniosków do ARiMRo przyznanie pomocy finansowej w zakresie wsparcia finansowego rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.
Dokumenty przyjmują biura powiatowe ARiMR - druk wniosku o pomoc dostępny jest w urzędzie oraz na stronie internetowej
https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-rodzin-w-zwiazku-z-niekorzystnymi-warunkami-atmosferycznymi-w-2022-r2

  • autor: Urszula Wieteska-Grzyb, data: 2022-10-28

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW w sprawie szacowania szkód w gospodarstwach rolnych dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi - grad w roku 2022

Wójt Gminy Kowiesy uprzejmie informuje, że w związku z wystąpieniem  w dniu 01 lipca 2022 roku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - grad na terenie naszej gminy, poszkodowani rolnicy mogą składać wypełnione wnioski o oszacowanie szkód w terminie do 19 lipca 2022 r. w Urzędzie Gminy Kowiesy – tymczasowa siedziba w Bibliotece Kowiesy 86  

Wniosek o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym należy wypełnić zgodnie z wnioskiem o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2022.

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć wydruk złożonego w ARiMR wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2022.

Wniosek wraz z załącznikami dostępny jest poniżej oraz w Urzędzie Gminy Kowiesy.     

Ponadto, Wójt Gminy Kowiesy przypomina, że w przypadku wystąpienie jakiegokolwiek niekorzystenego zjawiska atmosferycznego na terenie gminy, który powoduje straty w gospodarstwach rolnych, nalezy o tym bezwłocznie powiadomić urząd w celu rozpozania skali zjawiska i rozpoczęcia procedury szacowania szkód.

Kontakt: Urszula Wieteska-Grzyb kom. 667 955 560