Rozbudowa drogi gminnej Nr 115153E relacji Lisna-Paplinek-Chrzczonowice na odcinku o długości 2,413 km.

  • Grafika informująca o pozyskanym dofinansowaniu

Inwestycja obejmuje rozbudowę drogi gminnej Nr 115153E relacji Lisna-Paplinek-Chrzczonowice na odcinku o długości 2,413 km. Zakres prac w ramach zadania: stabilizacja podłoża cementem – gr. 30 cm, podbudowa pomocnicza z kruszywa – gr. 10 cm, wykonanie nawierzchni asfaltowej o szerokości 4,00 m dla kategorii ruchu KR2 – gr. 8 cm (warstwa ścieralna 4 cm i warstwa wiążąca 4 cm) wraz z poszerzeniami na łukach do 6,00 m, wykonanie mijanek (szerokość jezdni w świetle mijanki – 5,00 m) i obustronnych poboczy o szerokości 0,75 m, odtworzenie rowów przydrożnych, wymiana przepustów i utwardzenie zjazdów.

Przedmiotowa inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, którego operatorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Całkowita wartość inwestycji wynosi 1.415.517 zł, a kwota dofinansowania 1.344.741, co stanowi 95% kosztów zadania.