Sołectwo na Plus - edycja 2021

Doposażenie miejsca rekreacji poprzez montaż piłkochwytów na boisku w Nowym Wylezinie

 

Zagospodarowanie terenu zielonego i zakup ławek