Remont dróg gminnych w miejscowościach Chrzczonowice i Jakubów

  • PL__Info_tablica_projekt_v13__15_11_21-ai - JakubówGrafika informująca o pozyskanym dofinansowaniu

Inwestycja obejmuje remont publicznych dróg gminnych w miejscowościach Chrzczonowice oraz Jakubów, gm. Kowiesy. Przedmiotowe drogi kwalifikują się do remontu ze względu na zły stan techniczny nawierzchni (liczne spękania, ubytki, postępująca degradacji warstwy ścieralnej asfaltu). Zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach zadania obejmuje: frezowanie istniejącej nawierzchni, wykonanie stabilizacji i uzupełnienia podbudowy, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej o odpowiednich parametrach nośności, wykonanie obustronnych poboczy, wykonanie regulacji wysokościowej zjazdów.

Przedmiotowa inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, którego operatorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Całkowita wartość inwestycji wynosi 2.451.045 zł, a kwota dofinansowania 2.328.493, co stanowi 95% kosztów zadania.