PROJEKT BEZPIECZNA GMINA - BEZPIECZNA RODZINA

POGADANKI O BEZPIECZEŃSTWIE

W dniach 16 i 20 czerwca odbyły się spotkania przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach z przedszkolakami i uczniami

WARSZTATY Z PIECZENIA CHLEBA

W dniu 17 czerwca 2023 roku w Nowym Wylezinie odbyły się warsztaty z pieczenia chleba, które stanowią kolejny element grantu pn. „Bezpieczna Gmina – Bezpieczna Rodzina”, realizowanego przez Gminę Kowiesy i sfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

KONKURS PLASTYCZNY

Informacja o złożonych pracach w konkursie "Bezpieczna droga do szkoły"

OGŁOSZENIE KONKURSU PLASTYCZNEGO

Wójt Gminy Kowiesy i Koło Gospodyń Wiejskich "Kowiesy w szpilkach" ogłasza konkurs "Bezpieczna droga do domu"

Informacja o otrzymaniu dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwości

Gmina Kowiesy otrzymała dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości