Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wola Pękoszewska oraz budowa biologicznych oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej Gminy Kowiesy

  • Tablica PROWTablica informująca o przyznanym dofinansowaniu