Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Starym Wylezinie

  • PL__Info_tablica_projekt_v13__15_11_21-ai - Stary WylezinGrafika informująca o pozyskanym dofinansowaniu

Inwestycja obejmuje modernizację Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Stary Wylezin, gm. Kowiesy. Przedmiotowa stacja stanowi kluczowy obiekt infrastruktury wodociągowej
w Gminie Kowiesy. Obiekt zasila 20 miejscowości i ponad 1500 odbiorców końcowych. Stacja została wybudowana w latach 90-tych i obecnie wymaga modernizacji celem przystosowania do rosnącego zapotrzebowania w wodę na terenie gminy. Zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach zadania obejmuje: przebudowę/rozbudowę budynku technicznego stacji uzdatniania wody, wymianę urządzeń technologicznych i niezbędnej infrastruktury towarzyszącej wraz z układem filtracyjnym i złożem, montaż zbiorników wyrównawczych na wodę uzdatnioną, modernizację istniejących studni głębinowych.

Przedmiotowa inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, którego operatorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Całkowita wartość inwestycji wynosi 4.241.040 zł, a kwota dofinansowania 3.610.000 zł.