ROK 2023 - GRAD

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW w sprawie szacowania szkód w gospodarstwach rolnych dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi - grad w roku 2023

Wójt Gminy Kowiesy uprzejmie informuje, że w związku z wystąpieniem  w dniu 12 lipca 2023 roku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - grad na terenie naszej gminy, poszkodowani rolnicy mogą składać wypełnione wnioski o oszacowanie szkód w terminie do 26 lipca 2023 r. w Urzędzie Gminy Kowiesy – tymczasowa siedziba w Bibliotece Kowiesy 86  

Wniosek o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym należy wypełnić zgodnie z wnioskiem o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2023.

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć wydruk złożonego w ARiMR wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2023.

Wniosek wraz z załącznikami dostępny jest poniżej oraz w Urzędzie Gminy Kowiesy.     

Ponadto, Wójt Gminy Kowiesy przypomina, że w przypadku wystąpienie jakiegokolwiek niekorzystenego zjawiska atmosferycznego na terenie gminy, który powoduje straty w gospodarstwach rolnych, nalezy o tym bezwłocznie powiadomić urząd w celu rozpozania skali zjawiska i rozpoczęcia procedury szacowania szkód.

Kontakt: Urszula Wieteska-Grzyb kom. 667 955 560