ROK 2023 - SUSZA

SZACOWANIE SZKÓD – SUSZA 2023

Wójt Gminy Kowiesy informuje, że w dniu 14 lipca 2023 roku zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które w znaczącym stopniu zmieniły obowiązującą procedurę szacowania strat w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku suszy.

W związku z powyższym podstawą oszacowania szkód spowodowanych przez suszę jest złożenie wniosku przez producenta rolnego za pośrednictwem aplikacji suszowej. LINK DO APLIKACJI ZGŁOŚ SZKODĘ ROLNICZĄ. Logowanie w aplikacji jest możliwe za pomocą profilu zaufanego.

W przypadku, gdy rolnik chciałby dodatkowo, aby szacowania dokonała również komisja poprzez lustracje na miejscu, koniecznie jest zgłoszenie tego faktu do komisji w terminie umożliwiającym dokonania oszacowania (nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy).

Szacowaniu podlegają zboża, krzewy owocowe, drzewa owocowe, kukurydza, warzywa gruntowe, rośliny strączkowe.

Wypełniony wniosek (wzór w załączniku) należy składać w  Urzędzie Gminy Kowiesy w terminie do dnia 4 sierpnia 2023 r.

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Kowiesy oraz poniżej.

Szczegółowe informacje:

Link do aplikacji publicznej:
https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

Instrukcje i wytyczne opublikowane przez MRiRW

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/szacowanie-suszy

Suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września danego roku - klimatycznego bilansu wodnego poniżej określonej wartości dla poszczególnych gatunków lub grup roślin uprawnych oraz kategorii glebowych. System Monitoringu Suszy Rolniczej (SMSR) ma za zadanie wskazać obszary, na których wystąpiły straty spowodowane suszą w uprawach rolnych.

Link do tabeli przedstawiającej zagrożenie wystąpienia suszy w poszczególnych uprawach dla Gminy Kowiesy:
https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023,1015042/ 

 

Pozostałe informacje pod nr. tel.: 667 955 560

  • autor: Urszula Wieteska-Grzyb, data: 2023-07-28