Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy Kowiesy

  • Grafika informująca o pozyskanym dofinansowaniu

Inwestycja obejmuje dostosowanie budynku Urzędu Gminy do wymagań ustawy o dostępności i zapewnienia obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Zakres prac obejmuje: budowę nowej klatki schodowej wraz z windą dla osób niepełnosprawnych, przebudowę układu korytarzy i pomieszczeń wewnątrz budynku, wymiana źródła ciepła, wykonanie łazienki dla osób niepełnosprawnych, wykonanie łatwo dostępnego punktu obsługi interesantów, przebudowę wejścia głównego i schodów, montaż wyposażenia technicznego i oznaczeń pomieszczeń pod kątem osób ze szczególnymi potrzebami.

Przedmiotowa inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, którego operatorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Całkowita wartość inwestycji wynosi 2.524.000 zł, a kwota dofinansowania 2.125.000, co stanowi niemalże 85% kosztów zadania.