Przebudowa drogi gminnej Nr 115167E w miejscowości Ulaski

  • PL__Info_tablica_projekt_v13__15_11_21-ai - UlaskiGrafika informująca o pozyskanym dofinansowaniu

Inwestycja obejmuje przebudowę drogi gminnej Nr 115167E w miejscowości Ulaski, gm. Kowiesy, na odcinku od drogi powiatowej Nr 1334E do granicy z Gminą Mszczonów. Zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach zadania obejmuje: wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni asfaltowej o odpowiednich parametrach nośności, wykonanie mijanek w obrębie pasa drogowego, wykonanie obustronnych poboczy, oczyszczanie i profilowanie rowów, wykonanie i regulację wysokościową zjazdów, modernizację linii oświetlenia ulicznego.

Przedmiotowa inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, którego operatorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Całkowita wartość inwestycji wynosi 1.705.170 zł, a kwota dofinansowania 1.619.912, co stanowi 95% kosztów zadania.