Aktualności 2023

LGD Kraina Rawki - konkurs „Najpiękniej Umajone”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" zaprasza mieszkańców, sołectwa i organizacje pozarządowe do udziału w Konkursie  „Najpiękniej Umajone” na najpiękniej ozdobione przydrożne kapliczki i krzyże, które stanowią nieodłączny elementem krajobrazu polskiej wsi.

Zgłoszenia do konkursu należy przesłać na adres biuro@krainarawki.eu  lub dostarczyć do siedziby LGD "Kraina Rawki" do 17 maja 2024 r.

Na zwycięzców czekają nagrody!!!

Szczegóły udziału w konkursie  na stronie: https://www.krainarawki.eu/zapraszamy-do-konkursu-najpiekniej-umajone/

 

  • autor: Agnieszka Brzozek, data: 2024-05-06

Strategia lokalna. Od pomysłu do realizacji.

Nakładem Polskiej Fundacji Społeczeństwa Przedsiębiorczego ukazała się publikacja pt. „Strategia lokalna. Od pomysłu do realizacji”, która stanowi kompendium wiedzy na temat efektywnego zarządzania rozwojem lokalnym. Jest ona kierowana do przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, sołtysów, radnych, liderów społeczności.

Niniejszy przewodnik został opracowany przez ekspertów w dziedzinie zarządzania rozwojem lokalnym i opiera się na bogatym dorobku teoretycznym oraz praktycznym doświadczeniu autorów z realizacji projektów włączających lokalne społeczności w prowadzenie polityki rozwoju. Publikacja porusza kluczowe aspekty tworzenia skutecznych strategii lokalnych, od identyfikacji potrzeb społeczności po wdrażanie konkretnych działań i projektów.

Główne tematy omówione w publikacji to:

·         Udział społeczności lokalnych w procesach decyzyjnych.

·         Metody partycypacyjnego planowania i zarządzania.

·         Zasada pomocniczości w praktyce.

·         Budowanie partnerstw i wzajemne zaufanie między mieszkańcami a władzami lokalnymi.

Przewodnik składa się z dwóch zasadniczych części, pierwsza dedykowana jest sołtysom, radom sołeckim, liderom lokalnych organizacji społecznych i instytucji, społecznikom oraz pracownikom samorządowym, a druga ma wymiar bardziej naukowo-teoretyczny i kierowana jest w szczególności do osób, które naukowo zajmują się zagadnieniami rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność i jego różnymi aspektami.

- Wierzymy, że „Strategia lokalna. Od pomysłu do realizacji” stanie się cennym narzędziem wspierającym samorządy w dążeniu do zrównoważonego rozwoju oraz wzmacnianiu lokalnych społeczności – mówi Sławomir Doburzyński, autor publikacji. – Zachęcamy do zapoznania się z treścią przewodnika i wykorzystania przedstawionych w nim rozwiązań w praktyce.

Publikacja dostępna jest bezpłatnie w formacie PDF i może być pobrana pod adresem:

http://ideeprzezwies.pl/Strategia_lokalna_Od_pomyslu_do_realizacji.pdf

Projekt "IDEE przez wieś" finansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny. Wysokość grantu to 101 402,67 euro.

Maciej Patynowski

Wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 LGD "Kraina Rawki" - podsumowanie

Fundusze unijne zmieniają polską wieś. Pomagają w tym organizacje takie jak Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki", która aktywnie od 2006 roku działa w ramach europejskiego programu LEADER na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.  

Na przestrzeni ostatnich 7 lat Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki" pozyskało ponad 11 milionów złotych na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Otrzymane środki finansowe pozwoliły na sfinansowanie projektów związanych z rozwojem przedsiębiorczości, zachowaniem dziedzictwa lokalnego, promocją obszaru, wzmacnianiem kapitału społecznego oraz budową i modernizacją infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej i turystycznej. Dzięki takiemu wsparciu mieszkańcy obszaru LGD „Kraina Rawki” mają szansę wpływać na aktywizację i rozwój swoich małych ojczyzn. 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z artykułem podsumowującym działania LGD „Kraina Rawki” przeprowadzone w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.  

 

  • autor: Agnieszka Brzozek, data: 2023-12-18

Informacja o organizacji bezpłatnego transportu w dniu wyborów do Sejmu i Senatu

 

INFORMACJA

o organizacji bezpłatnego transportu do lokalu

wyborczego Nr 5 w miejscowości STARY WYLEZIN

dla mieszkańców CHRZCZONOWIC

 

Wójt Gminy Kowiesy informuje o organizacji bezpłatnego transportu publicznego do lokalu wyborczego w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej oraz referendum zgodnie z następującym rozkładem:

 

Odjazdy:

obok posesji Chrzczonowice 14 – godz. 10:55, 17:35

obok posesji Chrzczonowice 51  – godz. 11:00, 17:40

obok posesji Chrzczonowice 33  – godz. 11:05, 17:45

 

Odjazd z lokalu wyborczego – godz. 11:40, 18:20

                                                                           

 

 INFORMACJA

o organizacji bezpłatnego transportu do lokalu

wyborczego Nr 1 w miejscowości Kowiesy

dla mieszkańców Zawad, Ulasek i Franciszkowa

 

Wójt Gminy Kowiesy informuje o organizacji bezpłatnego transportu publicznego do lokalu wyborczego w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej oraz referendum zgodnie z następującym rozkładem:

 

Odjazdy:

obok posesji Zawady 7 – godz. 07:15, 14:00

obok posesji Ulaski 22  – godz. 07:20, 14:05

obok posesji Franciszków 14  – godz. 07:25, 14:10

 

Odjazd z lokalu wyborczego - godz. 08:00, 14:45

                                                                                

INFORMACJA

o organizacji bezpłatnego transportu do lokalu

wyborczego Nr 1 w miejscowości Kowiesy

dla mieszkańców Chojnaty i Chojnatki

 

Wójt Gminy Kowiesy informuje o organizacji bezpłatnego transportu publicznego do lokalu wyborczego w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej oraz referendum zgodnie z następującym rozkładem:

 

Odjazdy:

obok posesji Chojnata 6 – godz. 07:40, 14:25

obok posesji Chojnatka 24  – godz. 07:45, 14:30

 

Odjazd z lokalu wyborczego - godz. 08:20, 15:05

                                                                                  

 

INFORMACJA

o organizacji bezpłatnego transportu do lokalu

wyborczego Nr 4 w miejscowości Turowa Wola

dla mieszkańców Bud Chojnackich,

Nowego Lindowa i Jakubowa

 

Wójt Gminy Kowiesy informuje o organizacji bezpłatnego transportu publicznego do lokalu wyborczego w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej oraz referendum zgodnie z następującym rozkładem:

 

Odjazdy:

obok posesji Budy Chojnackie 16 – godz. 08:45, 15:30

obok posesji Turowa Wola 20  – godz. 08:50, 15:35

obok posesji Nowy Lindów 15 – godz. 09:00, 15:40

obok posesji Jakubów 8  – godz. 09:05, 15:45

 

Odjazd z lokalu wyborczego - godz. 09:40, 16:20

 

 
                                                                             INFORMACJA

o organizacji bezpłatnego transportu do lokalu

wyborczego Nr 5 w Starym Wylezinie

dla mieszkańców Michałowic, Janowa i Nowego Wylezina

 

Wójt Gminy Kowiesy informuje o organizacji bezpłatnego transportu publicznego do lokalu wyborczego w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej oraz referendum zgodnie z następującym rozkładem:

 

Odjazdy:

obok posesji Michałowice 17 – godz. 10:05, 16:45

obok posesji Janów 6  – godz. 10:10, 16:50

obok posesji Nowy Wylezin 12  – godz. 10:13, 16:53

 

Odjazd z lokalu wyborczego - godz. 10:40, 17:20

                                                                          

  

INFORMACJA

o organizacji bezpłatnego transportu do lokalu

wyborczego Nr 2 w miejscowości Jeruzal

dla mieszkańców Lisnej, Paplinka, Paplina i Chełmc

 

Wójt Gminy Kowiesy informuje o organizacji bezpłatnego transportu publicznego do lokalu wyborczego w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej oraz referendum zgodnie z następującym rozkładem:

 

Odjazdy:

obok posesji Lisna 1A – godz. 07:00, 13:45

obok posesji Paplinek 9  – godz. 07:05, 13:50

obok posesji Paplin 62  – godz. 07:10, 13:55

obok posesji Paplin 3  – godz. 07:15, 14:00

obok posesji Chełmce 13  – godz. 07:20, 14:05

 

Odjazd z lokalu wyborczego - godz. 08:05, 14:50

                                                                           

  

INFORMACJA

o organizacji bezpłatnego transportu do lokalu

wyborczego Nr 2 w miejscowości Jeruzal

dla mieszkańców Wólki Jeruzalskiej

 

Wójt Gminy Kowiesy informuje o organizacji bezpłatnego transportu publicznego do lokalu wyborczego w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej oraz referendum zgodnie z następującym rozkładem:

 

Odjazdy:

obok posesji Wólka Jeruzalska 8 – godz. 08:45, 15:30

 

Odjazd z lokalu wyborczego - godz. 09:20, 16:05

                    

 

INFORMACJA

o organizacji bezpłatnego transportu do lokalu

wyborczego Nr 3 w miejscowości Wola Pękoszewska

dla mieszkańców Wycinki Wolskiej i Pękoszewa

 

Wójt Gminy Kowiesy informuje o organizacji bezpłatnego transportu publicznego do lokalu wyborczego w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej oraz referendum zgodnie z następującym rozkładem:

 

Odjazdy:

obok posesji Pękoszew 31 – godz. 09:30, 16:20

obok posesji Pękoszew 14  – godz. 09:35, 16:25

 

Odjazd z lokalu wyborczego - godz. 10:10, 17:00

                                                                              

  

INFORMACJA

o organizacji bezpłatnego transportu do lokalu

wyborczego Nr 3 w miejscowości Wola Pękoszewska

dla mieszkańców Borszyc

 

Wójt Gminy Kowiesy informuje o organizacji bezpłatnego transportu publicznego do lokalu wyborczego w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej oraz referendum zgodnie z następującym rozkładem:

 

Odjazdy:

obok posesji Borszyce 8 – godz. 10:30, 17:20

 

Odjazd z lokalu wyborczego - godz. 11:05, 17:55

  

 

                                                                                               Wójt Gminy Kowiesy

                                                                                                 /-/ Jarosław Pepka

                                                                                 

 

 

Opracowanie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kowiesy na lata 2024-2030

Kampania Społeczna "Sadza płonie. Czad zabija. Żyj." - CZYŚĆ KOMINY!

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników budynków w związku z eksploatacją urządzeń grzewczych, przewodów kominowych i wentylacji Międzywojewódzki Cech Kominiarzy zorganizował czwartą edycję Kampanii Społecznej “Sadza płonie. Czad zabija. Żyj.”, której intencją jest przekonanie użytkowników urządzeń grzewczych do regularnego czyszczenia kominów.

Narodowe czytanie - 9 września 2023 r. Turowa Wola

Zapraszamy na Narodowe Czytanie do Zespołu Dworskiego w Turowej Woli (Turowa Wola 18), w dniu 09.09.2023 r. o godz. 12.00.

szczegóły na plakacie