Aktualności 2023

Informacja o realizacji pierwszej edycji Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027 (FEPŻ)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowiesach informuje o realizacji pierwszej edycji Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową  2021 – 2027 (FEPŻ), który jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (PO PŻ). Program opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwienie im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących.

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ustawy.

Organizacją partnerską, do której kierowane będą osoby uprawnione do odbioru żywności jest w dalszym ciągu Stowarzyszenie „AMETYST”, ul. Kozietulskiego 3 w Skierniewicach.

O terminie kwalifikowania do Podprogramu 2023 oraz terminach dystrybucji żywności GOPS będzie informował na bieżąco.

Szczegółowe informacje można znaleźć na poniższych stronach internetowych:

https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027

lub  

https://www.fepz.gov.pl

Wstecz