Aktualności 2022

Dystrybucja tabletek jodku potasu

Informacja o dystrybucji tabletek jodku potasu na terenie gminy Kowiesy

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w ramach działań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, przekazało na teren Gminy Kowiesy tabletki zawierające jodek potasu. Przygotowanie tabletek z jodkiem potasu to standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego.

Informujemy, że w obecnej chwili zagrożenie radiacyjne nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki, która informuje, że rosyjskie działania militarne na Ukrainie oraz ataki na Zaporoską Elektrownię Jądrową nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia dla mieszkańców Polski. Nie ma więc podstaw, żeby rozpoczynać wydawanie tabletek jodku potasu. Sytuację radiacyjną na terenie Polski można sprawdzać na mapie aktualizowanej przez Państwową Agencję Atomistyki.

Na terenie gminy Kowiesy punktem wydawania tabletek jodku potasu jest budynek Przychodni Rawka – Kowiesy 74.

Wydawanie preparatu nastąpi po decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpoczęciu akcji wydawania tabletek jodku potasu. Punkt zostanie uruchomiony niezwłocznie po otrzymaniu komunikatu o konieczności rozpoczęcia dystrybuowania tabletek wśród ludności – niezależnie od pory dnia czy nocy.

W razie wystąpienia ewentualnego zagrożenia (ogłoszenie w środkach masowego przekazu) po tabletki będzie mogła zgłosić się tylko jedna osoba z rodziny i pobrać je dla bliskich. Nie będzie wymogu podawania danych osobowych.

Ulotka informująca o profilaktyce jodku potasu