Aktualności 2022

Wniosek o dodatek węglowy

Do 30 listopada br. można składać wnioski o dodatek węglowy w wysokości 3 000 zł. Ma on zasilić budżety gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne. Dodatek węglowy to świadczenie wypłacane jednorazowo.

Dla kogo dodatek węglowy?

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, koza, kominek, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Przy dodatku węglowym nie obowiązuje próg dochodowy, a świadczenie przysługuje również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel.  Warunkiem otrzymania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać do 30 listopada 2022 r.:

  • elektronicznie– przez EPUAP (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony przez  profil zaufany)
  • papierowo– w Urzędzie Gminy Kowiesy (tymczasowa siedziba Urzędu: Gminna Biblioteka Publiczna w Kowiesach, Kowiesy 86, 96-111 Kowiesy)

Wnioski będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 12:00 z uwagi na konieczność bieżącej weryfikacji wniosków oraz wprowadzania ich do sysytemu teleinformatycznego celem realizaowania terminowych wypłat.

Wstecz