Sołectwo na plus - edycja 2022

  • sołectwo_na_plus_ł-01_maly

 

MMayCJ02XBIAAAAASUVORK5CYII=

W roku 2022 Gminie Kowiesy uzyskało się pozyskać wsparcie na realizację trzech projektów w ramach konkursu "Sołectwo na plus", organizowanego przez Samorząd Województwa Łódzkiego. Dzięki przychylności władz Samorządu Wojewódzkiego na terenie sołectw przeprowadzone zostaną inwestycje:

  1. Sołectwo Turowa Wola przeprowadzi kompleksową modernizację krzyża przydrożnego wraz z ogrodzeniem. Wartość całego zadania wynosi 12.000,00 zł. Wysokość dotacji stanowi 100% całkowitych kosztów.
  2. W sołectwie Michałowice w ramach projektu "Bezpieczeństwo Mieszkańców" zostaną zamontowane słupki krawędziowe wokół stawu w Michałowicach. Wartość calkowita zadanie wynosi 12.000,00 zł. Wysokość dotacji stanowi 100% całkowitych kosztów.
  3. Sołectwo Borszyce-Wola Pękoszewska zrealizuje zadanie "Zaczarowane podwórko", w ramach którego zostanie doposażony plac zabaw w Woli Pękoszewskiej. Wartość całkowita projektu wynosi 15.000,00 zł. Wysokość udzielonej dotacji wynosi 12.000,00 zł, co stanowi 80% kosztów całkowitych.

Wójt Gminy Kowiesy Jarosław Pepka składa podziękowania Samorządowi Województwa Łódzkiego za przychylność i wspieranie oddolnych inicjatyw, które wpływają na poprawę życia mieszkańców.