Sołectwo na plus - edycja 2022

 

MMayCJ02XBIAAAAASUVORK5CYII=

W roku 2022 Gmina Kowiesy zrealizowała trzy projekty w ramach konkursu "Sołectwo na plus", zorganizowanego przez Samorząd Województwa Łódzkiego. Dzięki przychylności władz Samorządu Wojewódzkiego na terenie sołectw przeprowadzone zostały inwestycje:

  1. Sołectwo Turowa Wola przeprowadziło kompleksową modernizację krzyża przydrożnego wraz z ogrodzeniem. Wartość całego zadania wyniosła 12.000,00 zł i została pokryta z dotacji w 100% całkowitych kosztów.
  2. W sołectwie Michałowice w ramach projektu "Bezpieczeństwo Mieszkańców" zostały zamontowane słupki krawędziowe wokół stawu w Michałowicach. Wartość całkowita zadania wyniosła 12.000,20 zł. Wysokość dotacji stanowi 100% całkowitych kosztów.
  3. Sołectwo Borszyce-Wola Pękoszewska zrealizowało zadanie pn. "Zaczarowane podwórko", w ramach którego został doposażony plac zabaw w Woli Pękoszewskiej. Wartość całkowita projektu wyniosła 15.000,00 zł. Wysokość udzielonej dotacji wyniosła 12.000,00 zł, co stanowi 80% kosztów całkowitych.

 

Wójt Gminy Kowiesy Jarosław Pepka składa podziękowania Samorządowi Województwa Łódzkiego za przychylność i wspieranie oddolnych inicjatyw, które wpływają na poprawę życia mieszkańców.

  • 4 Całość projektu - widok z bliskaKrzyż wsród pól i sadów
  • 3 widok od strony drogiSłupki krawędziowe przy stawie
  • 6 Zdjęcie z tablicą informacyjnąPlac zabaw