Sołectwo na Plus - edycja 2021

 

W okresie od 1 lipca do 15 listopada  2021 r. Gmina Kowiesy realizuje w sołectwie Kowiesy-Wymysłów projekt sfinansowany w 100% ze środków z Województwa Łódzkiego w ramach naboru "Sołectwo na plus", na podstawie umowy nr 673/RR/21 z dnia 12 lipca 2021 r. zawartej z Samorządem Województwa Łódzkiego.

Źródło finansowania projektu to dotacja Samorządu Województwa Łódzkiego – 10.000,00 zł

W ramach projektu Zagospodarowanie terenu zielonego i zakup ławek zaplanowano zagospodarowanie terenu zieleni pełniącego funkcje rekreacyjną przed budynkiem biblioteki w Kowiesach. W wyniku realizacji tego zadania zaplanowano między innymi zamontowanie zakup i zamontowanie ławek, posadzenie drzew i krzewów ozdobnych a także obsianie przygotowanego wcześniej terenu trawą.

Głównym celem realizacji projektu jest zapewnienie miejsca integracji i rozrywki, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych, emerytów oraz młodzieży.

  • autor: Beata Heleniak, data: 2021-08-25

Galeria zdjęć

  • Tablica informująca o dofinansowaniu z Woj. Łódzkiego
  • Widok ławek
  • Widok zagospodarowanego terenu na tle budynku biblioteki

Wstecz