Sołectwo na Plus - edycja 2021

W okresie od 1 lipca do 15 listopada  2021 r. Gmina Kowiesy realizuje w sołectwie Nowy Wylezin – Janów projekt sfinansowany w 100% ze środków z Województwa Łódzkiego w ramach naboru "Sołectwo na plus", na podstawie umowy nr 674/RR/21 z dnia 12 lipca 2021 r. zawartej z Województwem Łódzkim.

Źródło finansowania projektu to dotacja Województwa Łódzkiego – 10.000,00 zł

W ramach projektu „Doposażenie miejsca rekreacji poprzez montaż piłkochwytów na boisku w Nowym Wylezinie” zaplanowano montaż drugiej części piłkochwytów.

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników terenu rekreacji, integracja społeczna wszystkich pokoleń, zaangażowanie osobiste mieszkańców w realizację projektu.

  • autor: Beata Heleniak, data: 2021-08-25

Zdjęcia piłkochwytów

  • Piłkochwyty zamontowane na boisku w Nowym Wylezinie
  • Piłkochwyty na boisku w Nowym Wylezinie z tablicą informującą o finansowaniu ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego
  • autor: Beata Heleniak, data: 2021-08-25

Wstecz