Urząd Gminy Kowiesy

Galeria Top

Biuletyn Informacji Publicznych

Wyszukiwarka

Wyszukaj na stronie

Kalendarz, Imieniny

Dzisiaj:
Czwartek, 20.01.2022
Imieniny:
Fabiana, Sebastiana, Dobiegniewa

Menu główne

Nawigacja

Treść strony

Poświęcenie i przekazanie nowego samochodu pożarniczego marki Gazela jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisnej

 W dniu 3 maja 2010 r. o godz. 13.00  podczas uroczystości odpustowych w Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeruzalu odbyło się poświęcenie i przekazanie nowego samochodu pożarniczego marki Gazela  jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisnej.Przekazania dokonali Pan Andrzej Józef Luboiński - Wójt Gminy Kowiesy i Pani Janina Rybicka – Przewodnicząca Rady Gminy Kowiesy. Klucze do samochodu i dowód rejestracyjny odebrali dh Marcin Gawin- Naczelnik OSP i dh Marek Błaszczyk – Kierowca nowego samochodu. 

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością również  st. bryg. Dariusz Rosiński -Komendant Miejski PSP w Skierniewicach ,  dh Mirosław Belina – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Skierniewicach, dh mł. bryg. Józef Stańczak – Komendant Gminny OSP i dowódca JRG w Skierniewicach, dha Maria Odziemkowska – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kowiesach oraz druhny i druhowie z OSP działających na terenie Gminy Kowiesy – Paplin, Turowa Wola, Jeruzalu, Wola Pękoszewska. Po mszy nastąpił przejazd uczestników oraz gości zaproszonych do strażnicy OSP w Lisnej, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

 „Dzisiaj jednostka wzbogaca się o nowy sprzęt. Jest to lekki samochód ratowniczo-gaśniczy marki  Gazela  z napędem 4x4, wyposażony jest w agregat wodno-pianowy, zbiornik o pojemności 300 litrów wody oraz wyciągarkę elektryczną. Samochód ten został zakupiony przy udziale dotacji ze środków MSWiA przekazanej przez Zarząd Główny ZOSP RP w Warszawie,  dotacji WFOŚIGW w Łodzi, dotacji Gminy Kowiesy oraz środków własnych OSP /– honorowy 1%  wartości pojazdu /. Mamy nadzieję że godnie zastąpi wysłużonego Żuka, da możliwość podejmowania skutecznych i sprawnych działań ratowniczo-gaśniczych oraz pozwoli na rozwijanie nowych umiejętności.” - powiedział w mowie powitalnej  dh Kazimierz Popiński Prezes OSP w Lisnej. 

O początkach OSP Lisna wiadomo jedynie z ustnych przekazów i opowieści druhów weteranów, którzy współtworzyli jednostkę. Oficjalnie jednostka powstała w 1969r. a inicjatorami jej założenia byli Stefan Popiński – pierwszy naczelnik OSP, Józef Tomczyk – pierwszy prezes OSP, i Stanisław Rdes – pierwszy skarbnik OSP.  Tworząc Ochotniczą Straż Pożarną  w Lisnej wzorowano się na innych jednostkach działających już na terenie Gminy Kowiesy – dużą pomocą w sprawach organizacyjnych służył obecny dziś z nami dh Stanisław Michalecki – ówczesny Prezes OSP w Jeruzalu i Prezes Zarządu Gminnego OSP. Pierwszy sprzęt pożarniczy  jakim dysponowała jednostka była motopompa M-400, węże, prądownice, bosaki, tłumnice i drabina. Sprzęt ten był trzymany w prowizorycznie zbudowanej drewnianej szopie, która znajdowała się w pobliżu istniejącej obecnie remizy. Na początku istnienia jednostka skupiała około 30 druhów a do pożaru jeżdżono wozem konnym a potem traktorem. Obecna remiza została wybudowana w latach 1975-76. Przy jej budowie, realizowanej w czynie społecznym pracowała niemal większość mieszkańców miejscowości. Nie obyło się również bez pomocy Urzędu Gminy skąd pozyskano środki na pokrycie dachu. Powstała sala w której organizowano zabawy oraz odbywały się zebrania wiejskie. W latach 1987-88 dobudowano garaż, w którym znalazł swoje miejsce dotychczas zgromadzony cały sprzęt jakim dysponowała jednostka. Lata 1990 -1999 były dla jednostki okresem dość trudnym, w jednostce nic się nie działo, druhów ubywało, miejscowość się wyludniała. Nad jednostką pojawiło się widmo likwidacji. Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w 2000r. został wybrany nowy zarząd przed którym postawiono zadanie ożywienia jednostki. Nie było to łatwe zadanie. Małymi kroczkami jednostka zaczęła się odbudowywać i mimo, że w szeregach OSP było niewielu druhów to znaleźli się wśród nich ludzie konkretni, którzy nie dali się zwodzić obietnicami i uzmysłowili władzom gminnym, że oni tu też są potrzebni i potrafią działać. Efektem tych starań było przekazanie w 2001r. samochodu pożarniczego marki Żuk pozyskanego z OSP Wola Pękoszewska. Warto nadmienić, że samochód ten znajdował się w podziale bojowym do marca bieżącego roku.  Aktywność druhów spowodowała, że od 2002r. aż do chwili obecnej jednostka jest systematycznie doposażona w umundurowanie, sprzęt ochrony osobistej strażaka / hełmy, toporki, rękawice/  i sprzęt gaśniczy.  Między innymi w roku ubiegłym doposażono jednostkę w sprzęt, który zakupiono przy udziale środków finansowych Gminy Kowiesy i WFOŚiGW w Łodzi oraz Funduszy Ubezpieczeniowych tj. motopompę pływającą Niagara i piłę do drewna marki Stihl. Druhowie  podnoszą swoją wiedzę i  umiejętności na kursach szkoleniowych organizowanych przez KM PSP w Skierniewicach. Aktualnie jednostka posiada wyszkolonych 6 strażaków ratowników OSP, 1 po kursie dowódców, 3 po kursie ratownictwa technicznego.Umiejętności te wykorzystują nie tylko w działaniach ratowniczo-gaśniczych, których na szczęście mają  niewiele ale również w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych. Mimo, że nie odnoszą znaczących sukcesów w rywalizacji sportowej ale  ważne, że są obecni i aktywnie uczestniczą w życiu społeczności strażackiej i Gminy.

Aktualnie jednostka działa w składzie:

 1. dh Kazimierz Popiński – prezes
 2. dh Marcin Gawin - naczelnik
 3. dh Edward Gawin – gospodarz
 4. dh Tadeusz Bałut – sekretarz
 5. dh Hubert Błaszczyk – skarbnik 

i skupia w swoich szeregach ogółem 20 druhów, w tym: czynnych 16, wspierających 2, honorowych 1, kobiet 1.

 Po mowie powitalnej i krótkim rysie historycznym dotyczącym powstania i funkcjonowania jednostki nastąpiło odczytanie uchwały i wręczenie odznaczeń  za długoletnią służbę w szeregach OSP.  

Odznaczenia:

 • za wysługę 40 lat otrzymali Dh Tadeusz Bałut, Andrzej Rdes, Kazimierz Popiński, Sławomir Błaszczyk;
 • Za wysługę 35 lat dh Edward Gawin; 
 • Za wysługę 30 lat dh Lech Jędrzejewski; 
 • Za wysługę 10 lat dh Marek Błaszczyk, Marcin Gawin, Hubert Błaszczyk, Łukasz Błaszczyk, Robert Urbaniak, Dariusz Warmiński; 
 • Za wysługę 5 lat dh Mariusz Banacki i Maria Odziemkowska.

 Po uroczystości wręczenia odznaczeń, przed strażacką remizą odbyła się prezentacja nowego pojazdu oraz jego wyposażenia. W planach na rok 2010  jednostka  ma zamiar zakupić umundurowanie, wyposażenie i ochrony osobiste strażaka, sprzęt pożarniczy oraz pozyskać dotację na remont remizy oraz zakup agregatu prądotwórczego.

autor: Maria Odziemkowska

Poświęcenie samochodu pożarniczego Gazela
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
Przekazanie kluczy i dowodu rejestracyjnego pojazdu
 • -
 • -
 • -
Prezentacja sprzętu
 • -
 • -
 • -
Wręczenie odznaczeń
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Licznik odwiedzin

3928

Jesteś tu

Dane teleadresowe

URZĄD GMINY KOWIESY

Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy

NIP: 835-10-30-031
REGON: 000538171

Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

GMINA KOWIESY

Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy

NIP: 836-18-32-418
REGON: 750148294

tel. +48 46 831 70 26
fax +48 46 831 70 81: 
e-mail: http://nie-spamuj.eu/email.php?6f5e946fcea 
e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

Czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 do 16.00

Jak do nas trafić

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Copyright Urząd Gminy Kowiesy. Wszelkie prawa zastrzeżone.