Urząd Gminy Kowiesy

Galeria Top

Biuletyn Informacji Publicznych

Wyszukiwarka

Wyszukaj na stronie

Kalendarz, Imieniny

Dzisiaj:
Piątek, 21.01.2022
Imieniny:
Agnieszki, Jarosława, Jarosławy

Menu główne

Treść strony

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

 Na zajęciach z języka polskiego uczniowie rozwiązywali przykładowe testy dla klasy VI. Utrwalali wiadomości z gramatyki, ortografii i pisowni wyrazów wielką literą. Analizowali różnego rodzaju tabele rebusy, krzyżówki, redagowali plan kolejności do utworów pisanych prozą. Uczyli się sprawnie korzystać ze słowników.

 Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki

Na zajęciach uczniowie utrwalali własności figur płaskich oraz pola figur., rysowanie figur w skali Obliczali pola powierzchni graniastosłupów prostych, ćwiczyli dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych, mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych.Rozwiązywali łamigłówki matematyczne utrwalające w ten sposób przerobiony materiał.

 Zajęcia z koła matematyczno – przyrodniczego

Uczniowie zdobywali wiadomości o otaczającym świecie, poznali przyrodę wokół nas, uczyli się diagramów ilustrujących pogodę oraz jakie znaczenie w życiu człowieka  ma prognoza pogody. Do przeprowadzonych  zajęć o tematyce ekologicznej, wykorzystano programy multimedialne.

Zajęcia z koła rytmicznego

Uczniowie poznali rytm  prostych testów na 2/4 i 3/4, akompaniamenty perkusyjne do piosenki ,,Ja jestem muzykantem”, ćwiczyli  ruch sceniczny do piosenki ,,wszystkie dzieci nasze są”, doskonalili krok do tańców polskich oraz improwizację schematów rytmicznych.

Zajęcia z koła tanecznego

Podczas zajęć dzieci poznawały krok podstawowy i figury taneczne, do takich tańców jak Polonez, Tango, ćwiczyły rozpoznawanie rytmów kujawiaka, oberka ,krakowiaka.uczniowie ogladali pokaz tańca towarzyskiego. Stworzony został układ taneczny, który w maju był tańcem finałowym podczas występu uczniów.  Rozpoczęto tworzenie układu tanecznego z chorągwiami oraz układ choreograficznego dziewcząt. Każde zajęcia kształtowały u dzieci poczucie rytmu, rozwijały koordynacje wzrokowo- ruchową uwrażliwiały na muzykę, a przy tym były wspaniałą zabawą.

Terapia pedagogiczna

Uczniowie ćwiczyli czytanie  opowiadania  jako formę wypowiedzi ustnej. Uczyli się krótkich wierszy na pamięć, ćwiczyli pamięć poprzez głośne czytanie. Utrwalali pisanie trudnych wyrazów pod względem ortograficznym. Dokonywali  dokładnej analizy zadań tekstowych pod względem graficznym i stylistycznym. Pracowali nad płynnością czytania z zachowaniem odpowiedniej intonacji głosu i tempa.

Koło artystyczne

Dzieci poznały technikę: malowania farbami akwarelowymi - taniec na lodzie, malowanie dwoma kolorami, farbami plakatowymi -żabi koncert oraz zastosowanie perspektywy powietrznej, prace pt."pejzaż zimowy". Uczniowie ćwiczyli lepienie z gliny kubków, wazoników, robienie witraży, ramek na zdjęcia z masy solnej.

Zajęcia logopedii

Podczas terapii logopedycznej prowadzono ćwiczenia z zakresu korekcji wad wymowy:

- usprawniono motorykę aparatu artykulacyjnego w wyrazach, wyrażeniach oraz w zdaniach;

-  wywoływano głoski w izolacji;

- utrwalano głoski korygowane na materiale językowym w logatomach, wyrazach, wyrażeniach i zdaniach;

- prowadzono ćwiczenia utrwalające wywołane głoski w wierszykach, piosenkach, opowiadaniach;

- utrwalano prawidłową artykulację w mowie spontanicznej(opowiadanie ilustracji, historyjek obrazkowych, rozmowy kierowane).

Na zajęciach miały miejsce także ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną:- ćwiczenia stymulujące rozwój słuchu fonetycznego;

- ćwiczenia stymulujące ogólny rozwój dziecka ( rozwijanie słownictwa czynnego i biernego, nauka czytania).

   

 

 

  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

Dane teleadresowe

URZĄD GMINY KOWIESY

Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy

NIP: 835-10-30-031
REGON: 000538171

Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

GMINA KOWIESY

Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy

NIP: 836-18-32-418
REGON: 750148294

tel. +48 46 831 70 26
fax +48 46 831 70 81: 
e-mail: http://nie-spamuj.eu/email.php?6f5e946fcea 
e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

Czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 do 16.00

Jak do nas trafić

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Copyright Urząd Gminy Kowiesy. Wszelkie prawa zastrzeżone.