Urząd Gminy Kowiesy

Galeria Top

Biuletyn Informacji Publicznych

Wyszukiwarka

Wyszukaj na stronie

Kalendarz, Imieniny

Dzisiaj:
Piątek, 21.01.2022
Imieniny:
Agnieszki, Jarosława, Jarosławy

Menu główne

Treść strony

REALIZACJA PROJEKTU "Dobry start - lepsza przyszłość dzieci i młodzieży w Gminie Kowiesy"

 

 • Zajęcia koła artystycznego - odbywają się raz w tygodniu. na zajęciach uczęszcza 11 uczniów, którzy chętnie pracują w ramach koła. Do głównych celów koła artystycznego, należą: kształtowanie i rozwijanie wrażliwości na piękno otaczającej rzeczywistości, kształtowanie smaku artystycznego przez poznawanie dzieł sztuk plastycznych, pobudzanie wyobraźni i wznawianie inicjatywy twórczej, pogłębianie wiadomości w zakresie sztuk plastycznych. Na zajęciach wykorzystywane są różne techniki malowanie na szkle, lepienie z plasteliny, gliny, malowanie farbami akwarelowymi, plakatowymi, rysowanie kredkami olejnymi.Uczniowie w ramach koła przygotowywali prace na konkurs najładniejszą kartę świąteczną.
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Koło rytmiczno- taneczne - cześć taneczna - zajęcia odbywają się w wymiarze 1 godz. co dwa tygodnie Główne cele kola tanecznego: rozwijanie poczucia rytmu, rozwijanie ekspresji twórczej kształtowanie koordynacji wzrokowej i estetyki ruchu tworzenie układów choreograficznych do piosenek na akademie szkolne. Cześć rytmiczna - rozwijanie poczucia rytmu słuchu muzycznego nauka kroków tanecznych tańca i śpiewu dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach.
 • -
 • -
 • Zajęcia terapii pedagogicznej – opieką tą, objęte są dzieci, uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej. Podczas zajęć stosowane są ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokowo- słuchową zdolność analizy i syntezy .Stosowane są również ćwiczenia rozwijające myślenie i umiejętność matematyczne dodawanie i odejmowanie. Dominują ćwiczenia usprawniające najgłębiej zaburzone funkcje :min ćwiczenia narządów mowy, słuchowe, analizy i syntezy wzrokowej.
 • Zajęcia z terapii logopedycznej - opieką logopedyczną objętych jest 12-oro dzieci. Głównym celem terapii logopedycznej jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z wszelkiego rodzaju zaburzeniami mowy przed rozpoczęciem startu szkolnego. Do celów szczegółowych terapii należą: stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy, usprawnianie słuchu fonematycznego, kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowania zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej oraz usprawnianie techniki czytania i pisania. 
 • Zajęcia wyrównawcze z matematyki - w klasach IV-VI odbywały się w wymiarze 1 godz. tygodniowo. Głównym celem zajęć jest przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej w praktyce oraz uzupełnienie braków. Uczniowie w czasie zajęć rozwiązywali zadania mające na celu poszerzanie wiadomości i umiejętności z zakresu: czytania, korzystania z informacji, wykorzystanie wiedzy w praktyce, rozumowania. Wszystkie zaplanowane działania na ten okres zostały zrealizowane z ogromną korzyścią dla uczestniczących. W znaczący sposób pomogły uczniom mającym problemy z nauka matematyki.
 • Zajęcia koła matematyczno - przyrodniczego - odbywały się 1 raz w tygodniu. Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach. Dużą część zajęć poświęcono na przygotowanie uczniów do konkursu matematycznego „Kangur”. Można stwierdzić, że uczniowie coraz lepiej radzą sobie w nietypowych sytuacjach stawianych przed nimi na lekcjach. Widać większe zainteresowanie matematyką oraz rozwojem swoich zdolności. Uczniowie wykazują większą aktywność na lekcjach i osiągają lepsze wyniki.

   
 • Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego - w kl. IV-VI odbywa się razw tygodniu. Uczniowie bardzo chętnie pracują w ramach zajęć. Na bieżąco utrwalane są zagadnienia o częściach mowy, wypowiedzeniach,z zakresu słowotwórstwa i fonetyki. Należy stwierdzić, iż dużo ćwiczeń w czytaniu ze zrozumieniem przyniosło pozytywne efekty. Uczniowie wykazują większe zainteresowanie pisaniem dłuższych form wypowiedzi pisemnych tj. opis, opowiadanie, streszczenie.. Ćwiczenia z zakresu ortograf przenoszą również pozytywne rezultaty, pomagają uczniom opanować poprawną pisownię.

Dane teleadresowe

URZĄD GMINY KOWIESY

Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy

NIP: 835-10-30-031
REGON: 000538171

Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

GMINA KOWIESY

Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy

NIP: 836-18-32-418
REGON: 750148294

tel. +48 46 831 70 26
fax +48 46 831 70 81: 
e-mail: http://nie-spamuj.eu/email.php?6f5e946fcea 
e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

Czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 do 16.00

Jak do nas trafić

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Copyright Urząd Gminy Kowiesy. Wszelkie prawa zastrzeżone.