Urząd Gminy Kowiesy

Galeria Top

Biuletyn Informacji Publicznych

Wyszukiwarka

Wyszukaj na stronie

Kalendarz, Imieniny

Dzisiaj:
Czwartek, 20.01.2022
Imieniny:
Fabiana, Sebastiana, Dobiegniewa

Menu główne

Treść strony

 W dniu 31 października 2011 roku w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kowiesach, odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Dobry start – lepsza przyszłość dzieci i młodzieży w Gminie Kowiesy”.  Konferencję otworzył Wójt Gminy Kowiesy- Andrzej Józef Luboiński, który powitał przybyłych gości oraz uczniów ze szkół biorących udział w projekcie.

 • -
 • -
 • -

 

 Następnie Koordynator projektu –Ewa Pawlak przedstawiła informację o projekcie.

Prezentacja w załączeniu

 • -

 

W dalszej części konferencji Pan Bogdan Wojakowski – specjalista ds. ewaluacji i monitoringu przedstawił prezentację dotyczącą ewaluacji projektu.

Prezentacja przygotowana została na podstawie trzech ankiet skierowanych do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

Prezentacja w załączeniu

 

Następnie szkoły biorące udział w projekcie zaprezentowały swoje osiągnięcia

Szkoła Podstawowa w Kowiesach

 • -
 • -
 • -

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Turowej Woli

 • -
 • -
 • -

Publiczne Gimnazjum w Jeruzalu

 • -
 • -
 • -

 

 Po prezentacji szkół głos zabrali zaproszeni goście

Elżbieta Królikowska - Kińska – Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Helena Groszkowska-Grymuza – Wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

Andrzej Józef Luboiński – Wójt Gminy Kowiesy

 • -
 • -
 • -

 

 Konferencję zakończono wspólną dyskusją oraz poczęstunkiem.

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział w konferencji.

 

 

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
W dniu 23 września 2010 roku, odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Dobry start – lepsza przyszłość dzieci i młodzieży w Gminie Kowiesy” za okres od 01.11.2010 do 30.06.2010r.
 
W konferencji udział wzięli:
Przedstawiciel Organu Nadzoru Pedagogicznego – Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach  Pan Ryszard Zakonnik,
Przedstawiciel Organu Prowadzącego i zarazem Lider Projektu Pan Andrzej Józef Luboiński –Wójt Gminy Kowiesy.
Członkowie Komisji Oświaty Rady Gminy Kowiesy.
Przedstawiciele Partnerów biorący udział w projekcie tj. Towarzystwa Inicjatyw Europejskich
w Łodzi, oraz Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Turowa Wola i Okolic.
Koordynatorzy szkolni projektu oraz nauczyciele zatrudnieni w projekcie.
Na konferencję przybyli również przedstawiciele lokalnych mediów.
 

Konferencję otworzyła Pani Ewa Pawlak – Koordynator projektu, która powitała zebranych gości oraz przedstawiła program konferencji.

Pierwszym punktem konferencji było przedstawienie prezentacji  informacyjnej o projekcie. Koordynator projektu przedstawiła uczestnikom cele  i planowane rezultaty projektu. Następnie przedstawiony został przebieg realizacji projektu potwierdzony dokumentacją fotograficzną z prowadzonych zajęć.

W dalszej części konferencji Pan Bogdan Wojakowski – specjalista ds. ewaluacji i monitoringu przedstawił prezentację dotyczącą ewaluacji projektu. Prezentacja przygotowana została na podstawie dwóch ankiet skierowanych do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Z analizy ankiet wynikało m.in., że: młodzież z satysfakcją przyjęła wprowadzenie dodatkowych zajęć, uczniowie nauczyli się nowych rzeczy i przyswoili nowe zagadnienia, uczniom podoba się atmosfera panująca na dodatkowych zajęciach.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Kowiesy Pan Andrzej Józef Luboińki, który podziękował nauczycielom za ich trud i wysiłek wkładany w edukację dzieci i młodzieży na zajęciach pozalekcyjnych. Zapewnił o dalszych staraniach w pozyskiwaniu środków unijnych, aby zajęcia  dodatkowe w różnych formach mogły być kontynuowane.

W swoim wystąpieniu Pan Ryszard Zakonnik  również podziękował wszystkim za tak cenne działania na rzecz edukacji w gminie, zaznaczając przy tym jak ważny jest dobry start uczniów w dalszą edukację.

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział w konferencji.

 

Dane teleadresowe

URZĄD GMINY KOWIESY

Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy

NIP: 835-10-30-031
REGON: 000538171

Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

GMINA KOWIESY

Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy

NIP: 836-18-32-418
REGON: 750148294

tel. +48 46 831 70 26
fax +48 46 831 70 81: 
e-mail: http://nie-spamuj.eu/email.php?6f5e946fcea 
e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

Czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 do 16.00

Jak do nas trafić

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Copyright Urząd Gminy Kowiesy. Wszelkie prawa zastrzeżone.