Urząd Gminy Kowiesy

Galeria Top

Biuletyn Informacji Publicznych

Wyszukiwarka

Wyszukaj na stronie

Kalendarz, Imieniny

Dzisiaj:
Czwartek, 20.01.2022
Imieniny:
Fabiana, Sebastiana, Dobiegniewa

Menu główne

Nawigacja

Treść strony


 

Informacja o rekrutacji i zatrudnieniu kadry do prowadzenia form wsparcia edukacyjnego w projekcie „Dobry start-lepsza przyszłość dzieci i młodzieży w Gminie Kowiesy” realizowanym przez Gminę Kowiesy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Gmina Kowiesy realizując (drugi etap) od 1.09.2010 r. do 31.10.2011r. projekt Dobry start-lepsza przyszłość dzieci i młodzieży w Gminie Kowiesywspółfinansowany przez Unię Europejską zaprasza nauczycielki i nauczycieli do udziału w Projekcie.


Osoby ubiegające się o zatrudnienie w Projekcie spełniające następujące kryteria:

  • wykształcenie co najmniej wyższe zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym,

  • kwalifikacje zgodne z obowiązującym prawem w zakresie zatrudniania nauczycieli,

  • posiadanie stopnia nauczyciela kontraktowego, mianowanego lub dyplomowanego,

  • czynne zawodowo,

Powinny złożyć u Szkolnego Koordynatora Projektu, w szkole w której ubiegają się o zatrudnienie, komplet dokumentów do dnia 15 września 2010 roku do godziny 15:00.

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji i zatrudniania kadry uzyskają Państwo u Szkolnych Koordynatorów Projektu w szkołach podstawowych i gimnazjum, na stronie internetowej www.kowiesy.pl, oraz w Biurze Projektu – Urząd Gminy Kowiesy, Kowiesy 85, pokój nr 11.

 

Z A P R A S Z A M       

 Ewa Pawlak            

Koordynator Projektu  

 

  

  • -

 

 Dobry start – lepsza przyszłość dzieci i młodzieży w Gminie Kowiesy”
to tytuł projektu, w ramach którego od 1 listopada 2009 r. rozpoczynają się zajęcia pozalekcyjne.

Projekt realizowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 
Priorytetu: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie,
 
Działania: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
 
Poddziałania: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Liderem projektu jest Gmina Kowiesy natomiast partnerami Towarzystwo Inicjatyw Europejskich z Łodzi oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Turowa Wola i Okolic.

Na realizację projektu Gmina Kowiesy otrzymała dofinansowanie w wysokości 454 580,00 zł.Okres realizacji projektu trwa od 1 listopada 2009 r. do 31 października 2011 r.

Celem projektu jest wsparcie uczniów dodatkowymi zajęciami przedmiotowymi i specjalistycznymi umożliwiającymi wyrównanie szans edukacyjnych.
Wsparciem w ramach projektu objęci zostaną uczniowie:
  • Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kowiesach,
  • Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Turowej Woli
  • Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu.
Dwa razy w tygodniu odbywał się będzie dodatkowy odwóz uczniów po zajęciach. 
 
Zostanie również zakupionych wiele cennych pomocy dydaktycznych jak np. tablice interaktywne, tablice multimedialne, laptop, rzutnik multimedialny, materiały do prezentacji, artykuły papiernicze oraz pomoce do zajęć w ramach doradztwa zawodowego. 

W szkołach i urzędzie gminy zostały wywieszone plakaty informujące o możliwości uczestnictwa uczniów w oferowanych przez szkoły zajęciach.

 

Licznik odwiedzin

5650

Jesteś tu

Dane teleadresowe

URZĄD GMINY KOWIESY

Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy

NIP: 835-10-30-031
REGON: 000538171

Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

GMINA KOWIESY

Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy

NIP: 836-18-32-418
REGON: 750148294

tel. +48 46 831 70 26
fax +48 46 831 70 81: 
e-mail: http://nie-spamuj.eu/email.php?6f5e946fcea 
e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

Czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 do 16.00

Jak do nas trafić

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Copyright Urząd Gminy Kowiesy. Wszelkie prawa zastrzeżone.