Kowiesy

Galeria Top

Biuletyn Informacji Publicznych

Wyszukiwarka

Wyszukaj na stronie

Kalendarz, Imieniny

Dzisiaj:
Sobota, 15.08.2020
Imieniny:
Marii, Napoleona, Stelii

Menu główne

Nawigacja

Treść strony

Struktura organizacyjna
Osoby pracujące
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Regulamin
Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w GOPS w Kowiesach

Załącznik Nr 1 do regulaminu
Załącznik Nr 2 do regulaminu

Akta prawne

 

 
 

Ustawa z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U. 2009 Nr 175 poz. 1362 z późń. zm.)

Ustawa z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ( Dz. U. 2005, Nr 267, poz. 2259 z późń. zm.) 

Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2011r 
w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 8 lutego 2011 r., Nr 27, poz. 138)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. 
w sprawie środowiskowych domów samopomocowych (Dz. U. 2010r. nr 238 poz. 1586)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010r. 
w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. 2010 Nr 218 poz. 1439)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. 
w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. 2012r. Nr 0 poz. 823)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010r. 
w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z dnia 30 września 2005 r., Nr 189, poz. 1598)

 

 Linki:

1.     Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl     

2.       Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi www.rcpslodz.pl        

3.       Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach www.powiat-skierniewice.pl 

4.       Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi www.wup.lodz.pl

5.       Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach www.pupskierniewice.pl

6.       Ogółnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” www.niebieskalinia.pl

7. Skierniewickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Ametyst” www.ametyst.org.pl

  • autor: Sylwia Borowiec, data: 2011-05-23

Licznik odwiedzin

27612

Jesteś tu

Dane teleadresowe

URZĄD GMINY KOWIESY
Kowiesy 85
96-111 Kowiesy
NIP: 835-10-30-031   REGON: 000538171


GMINA KOWIESY
Kowiesy 85
96-111 Kowiesy
NIP: 836-18-32-418   REGON: 750148294

 

Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

tel. 46 8317026
fax  46 8317081
e-mail: urzad@kowiesy.pl

Czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 do 16.00

Godziny urzędowania

Jak do nas trafić

Copyright Urząd Gminy Kowiesy. Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Koronawirus