Sołectwo na plus - edycja 2023

W okresie od 1 lipca do 30 listopada  2023 r. Gmina Kowiesy realizuje pięć projektów w ramach programu "Sołectwo na plus", zorganizowanego przez Samorząd Województwa Łódzkiego, dofinansowanie każdego projektu wynosi 12.000,00 zł.

  1. Sołectwo Chełmce - „Budowa siłowni zewnętrznej w Chełmcach”.

Głównym celem projektu jest stworzenie miejsca do aktywnego spędzania czasu wolnego przez mieszkańców. Ćwiczenia na siłowni korzystnie wpłyną na zdrowie mieszkańców wsi, zarówno dorosłych, jak również dzieci i młodzieży.

  1. Sołectwo Lisna - „Wykonanie bramy wjazdowej oraz ogrodzenia frontowego przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Lisnej”.

Realizacja projektu wpłynie na poprawę estetyki otoczenia świetlicy wiejskiej, zwiększy funkcjonalność użytkowania, poprawi bezpieczeństwo oraz uatrakcyjni użytkowanie terenu i obiektu świetlicy wiejskiej, w której realizowane są różnego rodzaju przedsięwzięcia edukacyjne, rekreacyjne, sportowe i kulturalne.

  1. Sołectwo Paplin - „Zagospodarowanie terenu przy budynku OSP w Paplinie poprzez zakup i posadowienie blaszanego wolnostojącego garażu”.

Realizacja projektu jest niezbędna z uwagi na fakt, iż w istniejącym budynku OSP nie ma możliwości wygospodarowania miejsca na magazynowanie wyposażenia, będącego na stanie KGW, które użytkuje pomieszczenia strażnicy. W chwili obecnej wszelkie wyposażenie jest przechowywane u osób prywatnych lub na placu za budynkiem OSP. Działanie wpłynie na wzmocnienie integracji mieszkańców oraz zacieśnienie i budowanie więzi społecznych.

  1. Sołectwo Turowa Wola - „Poprawa bezpieczeństwa dzieci poprzez ogrodzenie placu zabaw”.

W ramach projektu planowane jest ogrodzenie placu zabaw przy budynku, w którym funkcjonuje niepubliczne przedszkole. Plac zabaw został wybudowany na działce gminnej, na której znajduje się również siłownia zewnętrzna i altana, z których korzystają dorośli. Wobec tego niezbędne jest ogrodzenie urządzeń zabawowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom.

  1. Sołectwo Borszyce-Wola Pękoszewska - „Zagospodarowanie terenów w centrum wsi Wola Pękoszewska i założenie ogródka społecznego „Zielony zakątek”.

W ramach projektu planowane jest zagospodarowanie terenu wzdłuż drogi powiatowej. Urządzona przestrzeń będzie zieloną oazą, którą będą opiekowali się mieszkańcy, co zbuduje poczucie wspólnoty, będzie sprzyjać częstszym kontaktom społecznym oraz wpłynie na podniesienie świadomości ekologicznej i podniesienie wiedzy przyrodniczej. Dzięki realizacji projektu otoczenie stanie się dużo bardziej barwne i przyjazne dla mieszkańców.

  • autor: Agnieszka Brzozek, data: 2023-07-21

Wstecz