Aktualności 2022

WÓJT GMINY KOWIESY INFORMUJE O ZMIANACH W DODATKU WĘGLOWYM

Zgodnie z ustawą z 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych:

Gospodarstwa domowe, które otrzymały informację o pozostawieniu wniosku o wypłatę dodatku węglowego bez rozpoznania, mogą ponownie złożyć wniosek w przypadku gdy:

  • pod jednym adresem zamieszkania zamieszkuje, więcej niż jedno gospodarstwo domowe;
  • w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych.

Dodatek węglowy zostanie przyznany w drodze decyzji administracyjnej:

  • jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, zostanie ustalone zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach gospodarstw domowych;
  • wykorzystywane są przez te gospodarstwa oddzielne lub współdzielone źródła ogrzewania.

 

Wnioski przyjmujemy do 30 listopada 2022 roku.

  • data: 2022-11-08

Wstecz