Kowiesy

Galeria Top

Biuletyn Informacji Publicznych

Wyszukiwarka

Wyszukaj na stronie

Kalendarz, Imieniny

Dzisiaj:
Środa, 13.12.2017
Imieniny:
Łucji, Otylii, Lucji

Menu główne

Nawigacja

  • GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

Treść strony

adresy email:

WITAMY NA NASZEJ STRONIE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWIESACH

Kowiesy 86,     96-111 KOWIESY

tel. 46 8317474     

e-mail: spam_kierownikgops@kowiesy.pl   - usunąć "spam_"

spam_gops@kowiesy.pl   - usunąć "spam_"

spam_swiadczeniarodzinne@kowiesy.pl   - usunąć "spam_"

spam_placegops@kowiesy.pl   - usunąć "spam_"

NIP 836-16-89-375           REGON 750648039

Zmiany godzin pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowiesach

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/2013 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kowiesach  z dnia 27 maja 2013 roku

od  15 czerwca 2013r. tut. Ośrodek czynny będzie w godzinach:

   Poniedziałek -  Środa
w godz.   7:30 - 15:30
     Czwartek
w godz.   7:30 - 16:30
          Piątek
w godz.   7:30 - 14:30

  • autor: Bogusława Kwiatkowska, data: 2013.05.28

Informacja

I N F O R M A C J A

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowiesach informuje, że od 1 lutego 2013r. siedziba jednostki będzie znajdować się w budynku Nr 86 (po Posterunku Policji), nastąpi również zmiana numeru telefonu na  46 8317474.

       
                                           Z poważaniem

               Kierownik GOPS
               /-/ Bogusława Kwiatkowska

Akta prawne

 

 
 

Ustawa z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U. 2009 Nr 175 poz. 1362 z późń. zm.)

Ustawa z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ( Dz. U. 2005, Nr 267, poz. 2259 z późń. zm.) 

Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2011r 
w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 8 lutego 2011 r., Nr 27, poz. 138)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. 
w sprawie środowiskowych domów samopomocowych (Dz. U. 2010r. nr 238 poz. 1586)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010r. 
w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. 2010 Nr 218 poz. 1439)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. 
w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. 2012r. Nr 0 poz. 823)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010r. 
w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z dnia 30 września 2005 r., Nr 189, poz. 1598)

 

 Linki:

1.     Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl     

2.       Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi www.rcpslodz.pl        

3.       Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach www.powiat-skierniewice.pl 

4.       Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi www.wup.lodz.pl

5.       Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach www.pupskierniewice.pl

6.       Ogółnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” www.niebieskalinia.pl

7. Skierniewickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Ametyst” www.ametyst.org.pl

  • autor: Sylwia Borowiec, data: 2011-05-23

Licznik odwiedzin

6032

Jesteś tu

  • GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

Dane teleadresowe

URZĄD GMINY KOWIESY

Kowiesy 85
96-111 Kowiesy
NIP: 835-10-30-031   REGON: 000538171
 
tel. 46 8317026 
fax  46 8317081
 
 
 
Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00 do 16.00

Jak do nas trafić

Strona w konstrukcji.

Copyright Urząd Gminy Kowiesy. Wszelkie prawa zastrzeżone.