Urząd Gminy Kowiesy

Galeria Top

Biuletyn Informacji Publicznych

Wyszukiwarka

Wyszukaj na stronie

Kalendarz, Imieniny

Dzisiaj:
Poniedziałek, 17.01.2022
Imieniny:
Antoniego, Jana, Rościsława

Menu główne

Nawigacja

Treść strony

23 września 2012 r. przed salą OSP w  Paplinie odbyła się uroczystość związana z odsłonięciem tablicy upamiętniającej por. pilota Mariana Bełca – asa myśliwskiego Dywizjonu 303, bohatera bitwy o Anglię, w 70 rocznicę jego śmierci.

Wykonanie tablicy pamiątkowej to wynik złożenia wniosku przez OSP w Paplinie i uzyskania dofinansowania ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" w ramach tzw. "małych grantów". Obelisk, na którym została zamontowana tablica jest darem od Pana Stanisława Głuszka - właściciela Zakładu Usługowego Roboty Ziemne "Transprzęt" z siedzibą w Skierniewicach.

Uroczystość poprowadziła inspektor Urzędu Gminy –Janina Powązka.
W uroczystości udział wzięli między innymi: siostry Mariana Bełca: Pani  Marianna Kolińska i Pani Janina Bednarek z najbliższą rodziną, ks. Lechosław Łapiński - proboszcz  parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeruzalu i ks. Krzysztof Majcher - proboszcz parafii św. Marcina w Chojnacie, Pan Dariusz Seliga - Poseł na Sejm RP, Pan Jerzy Kobacki – pomysłodawca uroczystości, Panowie: Zbigniew Charytoniuk i Wojciech Zmyślony - autorzy pierwszej książki o Marianie Bełcu, przedstawiciele Dowództwa Sił Lotniczych, ppłk Wojciech Skrabalak z 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim, mjr Andrzej Abramski z 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku, ppłk Stanisław Biernat - Komendant WKU w Skierniewicach, harcerze szczepu im. Dywizjonu 303 z Hufca ZHP Łódź – Polesie z harcmistrzem Katarzyną Sawiak, przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Skierniewic, przedstawiciele Fundacji Historycznej Lotnictwa Polskiego, członkowie Grupy Historycznej Lotnictwa Polskiego, Pan Mirosław Belina - Starosta Powiatu Skierniewickiego, Pani Ewa Pawlak - Radna Powiatu Skierniewickiego, st. bryg. Dariusz Rosiński – Komendant Miejski PSP w Skierniewicach, Pan Włodzimierz Ciok - Wójt Gminy Nowy Kawęczyn, Teresa Słoma – Wiceprezes Zarządu oraz pracownicy biura LGD Kraina Rawki, Pani Wiesława Buczak – Dyrektor Oddziału Banku Spółdzielczego w Kowiesach, przedstawiciele służb medycznych, Pani Maria Cygan - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu, Pani Lidia Wiedeńska - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kowiesach, Pani Wiesława Zakonnik - Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Turowej Woli, radni i sołtysi  gminy na czele z Przewodniczącą Rady Gminy – Barbarą Kowalską, przedstawiciele i poczty sztandarowe jednostek OSP, stowarzyszeń i Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum oraz licznie przybyli mieszkańcy gminy i okolic.
         

Po powitaniu gości przez Pana Andrzeja Józefa Luboińskiego – Wójta Gminy Kowiesy, nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy przez Panią Mariannę Kolińską i Panią Janinę Bednarek - siostry por. pilota  Mariana Bełca oraz Pana Andrzeja Józefa Luboińskiego – Wójta Gminy Kowiesy:
Poświęcenia  tablicy pamiątkowej dokonał ksiądz Lechosław Łapiński – Proboszcz Parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeruzalu.
Następnie złożono wieńce i wiązanki.
Głos zabrali również zaproszeni goście i rodzina. Odczytano listy Pani Krystyny Ozgi  - Posła na Sejm RP  oraz Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia i Wicemarszałka Województwa Łódzkiego Artura Bagieńskiego, którzy nie mogli wziąć udziału w uroczystości.

Po części oficjalnej zaproszono obecnych do świetlicy na program artystyczny.

Uczniowie z Publicznego Gimnazjum  w  Jeruzalu pod kierownictwem Pani Marii Cygan - Dyrektora Publicznego Gimnazjum i Pani Karoliny Salamon – nauczyciela historii, zaprezentowali spektakl słowno-muzyczny pt. „Odnaleziona przeszłość”, połączony z prezentacją multidemadialną, który przybliżył wszystkim obecnym postać por. pilota Mariana Bełca.

Grupa Historyczna Lotnictwa Polskiego przedstawiła wspaniałą  „lekcję historii” nt. roli Polaków w bitwie o Anglię.

Głos zabrał również Pan Zbigniew Charytoniuk - autor książki o por. pilocie Marianie Bełcu, wydanej w limitowanej edycji z okazji odsłonięcia tablicy pamiątkowej, który podzielił się swoimi refleksjami i zdradził kilka sekretów o  powstawaniu książki.

Wójt Gminy Kowiesy oraz Zarząd OSP Paplin serdecznie podziękowali wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji i uświetnienia uroczystości, a w szczególności Panu Stanisławowi Głuszkowi i Stowarzyszeniu LGD „Kraina Rawki” - sponsorom, Panu Jerzemu Kobackiemu – inicjatorowi uroczystości, Panu Grzegorzowi Dwórnikowi z Fundacji Historycznej Lotnictwa Polskiego oraz Panu Robertowi Gretzyngierowi z Grupy Historycznej Lotnictwa Polskiego, którzy wsparli nas w organizacji, a także nauczycielom i uczniom Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu oraz KGW z Paplina. Gościom wręczono pamiątkowe egzemplarze książki.

Ostatnim punktem była wojskowa grochówka, kiełbaski z grilla i poczęstunek przygotowany przez członkinie Koła Gospodyń Wiejskich i druhów strażaków z OSP w Paplinie. Przy smacznych potrawach trwały dyskusje i wymiana doświadczeń.
 

ROZPOCZĘCIE UROCZYSTOŚCI

 • -
 • -
 • -
 • -

ODSŁONIĘCIE TABLICY UPAMIĘTNIAJĄCEJ I JEJ POŚWIĘCENIE

 • -
 • -
 • -
 • -

ZŁOŻENIE WIEŃCÓW

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

POCZĘSTUNEK PRZYGOTOWANY PRZEZ KGW PAPLIN

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Licznik odwiedzin

4951

Jesteś tu

Dane teleadresowe

URZĄD GMINY KOWIESY

Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy

NIP: 835-10-30-031
REGON: 000538171

Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

GMINA KOWIESY

Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy

NIP: 836-18-32-418
REGON: 750148294

tel. +48 46 831 70 26
fax +48 46 831 70 81: 
e-mail: http://nie-spamuj.eu/email.php?6f5e946fcea 
e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

Czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 do 16.00

Jak do nas trafić

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Copyright Urząd Gminy Kowiesy. Wszelkie prawa zastrzeżone.