Urząd Gminy Kowiesy

Galeria Top

Biuletyn Informacji Publicznych

Wyszukiwarka

Wyszukaj na stronie

Kalendarz, Imieniny

Dzisiaj:
Piątek, 21.01.2022
Imieniny:
Agnieszki, Jarosława, Jarosławy

Menu główne

Nawigacja

 • Aktualności 

Treść strony

Dodatek osłonowy

DODATEK OSŁONOWY

wzór wniosku

Od 1 stycznia 2022 roku można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Jest to nowe świadczenie, które ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli.

Zadanie to będzie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowiesach.

Dodatek osłonowy przysługuje od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany w dwóch równych ratach, tj.

 • pierwsza rata do 31 marca 2022 roku,
 • druga rata do 2 grudnia 2022 roku.

Jeżeli osoba złoży wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem w/w terminu, dodatek osłonowy będzie wypłacony jednorazowo. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 roku pozostaną bez rozpatrzenia.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać osobiście bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,  wówczas wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufania.

Kwota dodatku osłonowego jest uzależniona od dochodów gospodarstwa domowego.

Kryterium dochodowe umożliwiające otrzymanie dodatku osłonowego to:

 • w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2.100 zł na osobę,
 • w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1.500 zł na osobę.

Jeżeli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza kwotę, o której mowa powyżej dodatek osłonowy będzie wypłacany w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20,00 zł, dodatek osłonowy nie przysługuje.

Wysokość dodatku osłonowego:

 • 400,00 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
 • 600,00 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
 • 850,00 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
 • 1150,00 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 i więcej osobowych.

Ważne:

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:

 • 500,00 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
 • 750,00 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
 • 1062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
 • 1437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 i więcej osobowych.

Więcej informacji na temat dodatku osłonowego można uzyskać w GOPS w Kowiesach:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Kowiesach, Kowiesy 86, 96-111 Kowiesy

Tel. 46 831-74-74

e-mail: swiadczeniarodzinne@kowiesy.pl 

Szanowni Państwo,

punkty przyjmowania wniosków o dodatek osłonowy są dla Państwa przygotowane. Czekamy na publikację ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. w dzienniku ustaw oraz ogłoszenie rozporządzenia w sprawie określenia wzoru druku wniosku o dodatek osłonowy. Jak tylko to nastąpi zawiesimy druk wniosku na naszej stronie w osobnym komunikacie.

 

drukuj (Dodatek osłonowy)

 • autor: Sylwia Borowiec, data: 2022-01-03

< wstecz

Licznik odwiedzin

63284

Jesteś tu

 • Aktualności 

Dane teleadresowe

URZĄD GMINY KOWIESY

Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy

NIP: 835-10-30-031
REGON: 000538171

Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

GMINA KOWIESY

Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy

NIP: 836-18-32-418
REGON: 750148294

tel. +48 46 831 70 26
fax +48 46 831 70 81: 
e-mail: http://nie-spamuj.eu/email.php?6f5e946fcea 
e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

Czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 do 16.00

Jak do nas trafić

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Copyright Urząd Gminy Kowiesy. Wszelkie prawa zastrzeżone.