Kowiesy

Galeria Top

Biuletyn Informacji Publicznych

Wyszukiwarka

Wyszukaj na stronie

Kalendarz, Imieniny

Dzisiaj:
Wtorek, 19.11.2019
Imieniny:
Seweryna, Elżbiety, Maksyma

Menu główne

Nawigacja

  • Aktualności 

Treść strony

„Organizacja spotkań edukacyjnych na temat bioróżnorodności na obszarach wiejskich oraz poznanie dobrych praktyk małego przetwórstwa lokalnego”

Dnia 21 października 2019 roku w Świetlicy w Woli Pękoszewskiej odbyło się spotkanie na temat bioróżnorodności na obszarach wiejskich, w którym wzięło udział 25 osób. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzieli się czym jest bioróżnorodność, jakie ma znaczenie dla naszego życia oraz jakie są zagrożenia oraz skutki utraty bioróżnorodności. Dodatkowo uczestnicy mogli pozyskać informacje na temat sadów i ogrodów tradycyjnych oraz poznać sposoby ochrony bioróżnorodności na terenach wiejskich.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” w partnerstwie z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego i Gminą Kowiesy realizuje operację pn. „Organizacja spotkań edukacyjnych na temat bioróżnorodności na obszarach wiejskich oraz poznanie dobrych praktyk małego przetwórstwa lokalnego” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Realizacja operacji  ma na celu zwiększenie wiedzy 105 mieszkańców obszaru LGD „Kraina Rawki” w zakresie bioróżnorodności i małego przetwórstwa lokalnego poprzez organizację 2 inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w okresie od 1 września 2019 do 31 października 2019 roku.

 

Główne zadania projektu to:

 

- organizacja 3 spotkań edukacyjno-informacyjnych, na których pracownik Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego podzieli się wiedzą z mieszkańcami obszaru LGD w zakresie bioróżnorodności na obszarach wiejskich ze szczególnym wyróżnieniem ważności zachowania tradycyjnych, a zagrożonych wyginięciem gatunków drzew owocowych w kontekście wzbogacania oferty turystycznej regionu;

 

- organizacja wyjazdu studyjnego na Lubelszczyznę. Podczas wizyty studyjnej rolnicy, sadownicy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, mieszkańcy obszaru LGD zdobędą wiedzę na temat małego przetwórstwa od innych podmiotów uczestniczących w rozwoju obszarów wiejskich tj. LGD „Zielony Pierścień” i przedsiębiorców z tego obszaru. Dodatkową wartością będzie wymiana wiedzy pomiędzy lokalnymi grupami działania, LGD „Kraina Rawki” skorzysta z doświadczeń i rezultatów wypracowanych przez LGD „Zielony Pierścień” w obszarze wspierania przetwórstwa lokalnego.

 

- wydanie biuletynu informacyjnego nt. bioróżnorodności na obszarach wiejskich. Biuletyny będą rozdawane na spotkaniach edukacyjno-informacyjnych, które mają na celu zwiększenie wiedzy mieszkańców obszaru LGD „Kraina Rawki” w zakresie bioróżnorodności, imprezach plenerowych, w siedzibie LGD i gmin członkowskich, dzięki temu informację nt. bioróżnorodności dotrą do większej ilości zainteresowanych tematem odbiorców.

 

Przewidywane efekty realizacji operacji:

Długookresowym efektem realizacji operacji będzie wdrażanie przez mieszkańców obszaru LGD inicjatyw na rzecz zachowania bioróżnorodności na obszarach wiejskich poprzez  np. powrót do prowadzenia wiejskich tradycyjnych ogródków pełnych kwiatów, zapachów i pszczół lub sadzenie i zachowywanie starych odmian drzew owocowych oraz rozwoju przedsiębiorczości w obszarze przetwórstwa, poprzez np. tworzenie małych przetwórstw owoców i warzyw na terenie gospodarstwa.

Zdjęcia ze spotkania w Woli Pękoszewskiej

< wstecz

Licznik odwiedzin

29601

Jesteś tu

  • Aktualności 

Dane teleadresowe

URZĄD GMINY KOWIESY
Kowiesy 85
96-111 Kowiesy
NIP: 835-10-30-031   REGON: 000538171


GMINA KOWIESY
Kowiesy 85
96-111 Kowiesy
NIP: 836-18-32-418   REGON: 750148294

 

Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

tel. 46 8317026
fax  46 8317081
e-mail: urzad@kowiesy.pl

Czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 do 16.00

Godziny urzędowania

Jak do nas trafić

Copyright Urząd Gminy Kowiesy. Wszelkie prawa zastrzeżone.