Kowiesy

Galeria Top

Biuletyn Informacji Publicznych

Wyszukiwarka

Wyszukaj na stronie

Kalendarz, Imieniny

Dzisiaj:
Piątek, 28.04.2017
Imieniny:
Walerii, Witalisa, Ludwika

Menu główne

Treść strony

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kowiesy

Nowe terminy i zasady wywozu odpadów

Gminny konkurs „Nasze sołectwo – czyste sołectwo”

Program usuwania azbestu - Gmina Kowiesy

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Terminy płatności za gospodarowania odpadami komunalnymi

Tegoroczny odbiór azbestu zakończony

Informacje dotyczące osiągniętych poziomów recyklingu oraz miejsce składowania odpadów

.

Transport i utylizacja odpadów zawierających azbest w 2014 r.

Wykaz podmiotów uprawnionych do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kowiesy.

Podmiot odbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Instrukcja - jak segregować odpady

Uchwały dotyczące gospodarki odpadami są umieszczone na stronie www.kowiesy.pl oraz www.bip.kowiesy.pl w zakładce Prawo Lokalne

Uchwały dotyczące gospodarki odpadami są umieszczone na stronie www.kowiesy.pl oraz www.bip.kowiesy.pl w zakładce Prawo Lokalne

Linki do uchwał:
Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kowiesy

Uchwała w sprawie określenia terminu częstotliwości, trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała nr XXXIV/201/13 Rady Gminy Kowiesy z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwośći, trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XV/96/16 Rady Gminy Kowiesy z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XVIII/105/16 Rady Gminy Kowiesy z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kowiesy

Uchwała nr XXIV/139/16 Rady Gminy Kowiesy z dnia 30 grudnia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kowiesy

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty

Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Uchwała nr XII/74/15 Rady Gminy Kowiesy z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

 

    

 

Licznik odwiedzin

4125

Dane teleadresowe

URZĄD GMINY KOWIESY

Kowiesy 85
96-111 Kowiesy
NIP: 835-10-30-031   REGON: 000538171
 
tel. 46 8317026 
fax  46 8317081
 
 
 
Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00 do 16.00

Jak do nas trafić

Strona w konstrukcji.

Copyright Urząd Gminy Kowiesy. Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Pies