Kowiesy

Galeria Top

Biuletyn Informacji Publicznych

Wyszukiwarka

Wyszukaj na stronie

Kalendarz, Imieniny

Dzisiaj:
Piątek, 28.04.2017
Imieniny:
Walerii, Witalisa, Ludwika

Menu główne

Treść strony


 

 

 

Witamy na stronie Gminnego Zespołu Oświaty
w Kowiesach

 

Poniżej znajdziesz podstawowe informacje na temat zakresu naszej
działalności.

 

 


 

Kilka informacji o GZO

Gminny Zespół Oświaty w Kowiesach

Kowiesy 85

96-111 Kowiesy

tel. (46) 831-70-26

email: gzokowiesy@interia.pl

NIP 836-17-21-328

REGON 750800004

 

Gminny Zespół Oświaty w Kowiesach jest jednostką organizacyjną Urzędu Gminy w Kowiesach powołaną z dniem 1 lipca 2003 roku w celu prowadzenia placówek oświatowych na terenie Gminy Kowiesy.

Przedmiotem działaności GZO w Kowiesach jest obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna szkół.

GZO w Kowiesach obsługuje następujące placówki oświatowe:

- Publiczne Gimnazjum w Jeruzalu

- Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kowiesach

 

Interesantów zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00

 

 


 

 

Nasi pracownicy:

  • Ewa Pawlak -  Kierownik Gminnego Zespołu Oswiaty
  • Agnieszka Winciorek - Główny Księgowy Gminnego Zespołu Oświaty
  • Urszula Siucińska - Główny Księgowy Gminnego Zespołu Oświaty (zastępstwo)
  • Iwona Duch - Starszy referent d/s kadr i płac

 

UCHWAŁA Nr VIII/37/2003

RADY GMINY W KOWIESACH

w sprawie: utworzenia Gminnego Zespołu Oświaty w Kowiesach i nadanie Statutu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym / Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm Dz. U z 2002 r. Nr 23, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, po. 1271, nr 214, po. 1804/

Rada Gminy w Kowiesach uchwala co następuje:

§ 1. Tworzy się Gminny Zespół Oświaty jako gminna jednostkę organizacyjną.

§ 2. Zespół, o którym mowa § 1 powołany będzie do obsługi ekonomiczno-administracyjnej i finansowo-księgowej placówek oświatowych funkcjonujących na terenie gminy.

§ 3. Przyjmuje sie Statut Zespołu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Dariusz Sobczak


Uchwała Rady Gminy Kowiesy Nr XXIV/134/09 z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w statucie Gminnego Zespołu Oświaty 

Statut Gminnego Zespołu Oświaty - tekst jednolity

 


 

 

Zarządzenie Nr 1/2007

Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty w Kowiesach

z dnia 1 marca 2007r.

 

w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Zespołu Oświaty w Kowiesach

 

Na podstawie § 8 ust. 2 Statutu Gminnego Zespołu Oświaty w Kowiesach z dnia 28 marca 2003 roku, zarządzam co następuje:

 

§ 1 Nadaje się Regulamin Organizacyjny Gminnego Zespołu Oświaty w Kowiesach stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2007 roku.

 

p.o. Kierownik Zespołu

                                                                                                       Ewa Pawlak

 


 

Regulamin Organizacyjny Gminnego Zespołu Oswiaty w Kowiesach
- tekst jednolity

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 1/2009 Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty w Kowiesach z dnia 1 marca 2009 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Zespołu Oświaty w Kowiesach
Zarządzenie Nr 1/2009
(dodano: 2009-07-15 15:30)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr XXII/124/08 Rady Gminy Kowiesy z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
Załącznik do uchwały nr XXII/124/08 - Regulamin określający tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

Uchwała Rady Gminy Kowiesy Nr XXIV/133/09 z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli


autor: Agnieszka Winciorek
Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w Gminnym Zespole Oświaty w Kowiesach
Regulamin
(dodano: 2009-07-15 15:22)
Zarządzenie Nr 2/2009 Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty w Kowiesach z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Gminnym Zespole Oświaty w Kowiesach
Zarządzenie Nr 2/2009
(dodano: 2009-07-15 15:26)

Licznik odwiedzin

3556

Dane teleadresowe

URZĄD GMINY KOWIESY

Kowiesy 85
96-111 Kowiesy
NIP: 835-10-30-031   REGON: 000538171
 
tel. 46 8317026 
fax  46 8317081
 
 
 
Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00 do 16.00

Jak do nas trafić

Strona w konstrukcji.

Copyright Urząd Gminy Kowiesy. Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer